01/05/2024

Het stadsbestuur van HALEN richt een aanwervingsexamen voor onbepaalde duur in met aanleg van een wervingsreserve voor :

Deskundige patrimonium :

Niveau B1-B3 – contractueel – voltijds

Je onderhoudt en beheert het patrimonium van de stad, het OCMW en het AGB zoals bepaald in het strategisch meerjarenplan. Je zorgt ervoor dat het patrimonium technisch, hygiënisch en duurzaam onderhouden wordt. Hiervoor werk je nauw samen met de werkcoördinator technische dienst. Je optimaliseert het geautomatiseerde patrimoniumbeheerssysteem. Je ondersteunt de coördinator grondgebiedzaken in het kader van patrimoniumgerelateerde projecten en volgt toegewezen projecten nauwgezet op.

Aanwervingsvoorwaarden :

– diploma professionele bachelor

– slagen voor het aanwervingsexamen

Aanbod :

Boeiende job – geïndexeerd brutomaandloon : min. € 2.940,86 – max. € 4.955,26 – maaltijdcheques van €8,00 – gratis hospitalisatieverzekering – fietsvergoeding – 30 verlofdagen – mogelijkheid tot toekenning van functierelevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit

Interesse ?

Stuur je kandidatuur en CV samen met een kopie van je diploma uiterlijk op 31/05/2024 aan het College van burgemeester en schepenen, Markt 14, 3545 Halen of geef ze af aan het onthaal in het stadhuis. Mailen kan ook naar personeelsdienst@halen.be. De functieomschrijving en de specifieke aanwervingsvoorwaarden vind je op www.halen.be of bij de personeelsdienst.

Onvolledige  en te laat toegekomen kandidaturen worden niet aanvaard.

Leeftijd
Vast (onbepaalde duur)
Type
Voltijds
Online tot:
mei 31, 2024
Provincie
Limburg
Sector
Lokaal bestuur
Locatie
Halen